“Basics”.

Jeg har et konsept som jeg kaller “basics” som bruker å vise seg nyttig i en del sammenhenger, spesielt mtp. feilsøking i endringsprosjekter eller identifisere avvik fra normaltilstanden eller normalt prestasjonsområde.

Med “basics” tenker jeg at man har en slags sjekkliste over en del grunnleggende ting som kan besvare hvorfor man opplever et avvik fra normaltilstanden, sin prestasjon eller effekt av et endringsprosjekt.

Søvn, mat, væske/mineralbalanse, aktivitets- og stressnivå vs. mengde daglig aktiv restitusjon er enkle å starte med.

Hvordan har man sovet de siste 2, 3, 4, 8, 14, 28 siste nettene? Hensiktsmessig antall timer per natt? Minimalt med uro og oppvåkinger? Opplevd seg tilstrekkelig uthvilt både på morgenen og ila. dagen?

Hvordan har man spist? Adekvat mengde kalorier eller for mye/lite? Hvordan er fordelingen av makronæringsstoffer? Hvor mye prosessert mat vs. hvor mye hjemmelaget mat har man spist? Har man et stabilt eller ustabilt måltidsmønster? Hvordan ser energisammensetningen til måltidene ila. dagen, samt hvordan passer dette hverdagen og ens aktivitetsnivå?

Hvordan ser væskeinntaket og mineralbalansen ut? Drikker man en tilstrekkelig mengde vann? Har man et adekvat inntak av salt og potassium? Og er inntaket av disse hensiktsmessig plassert jevnt gjennom dagen for å matche kravene man møter i hverdagen?

Hvor mye aktivitet har man vært i? Hvor mye stress har man hatt? Hvordan er balansen mellom dette og aktiv restitusjon (ofte hobbyer eller lignende og har gjerne lav eller ingen intensitet). Oppfyller man f.eks. Helsedirektoratets anbefalinger omkring fysisk aktivitet.

Listen kan fint gjøres mye lengre da det er nok av ting å trekke frem, men dette er en grei introduksjon. Tanken med å påpeke disse tingene er at jeg møter til stadighet situasjoner hvor et eller flere av disse områdene ikke er på plass, men nærmest systematisk avfeies som en mulig forklaring på det opplevde avvik eller hva problemstillingen er.

Jeg mener ikke nødvendigvis at disse tingene skal kunne forklare alt, men gitt hvor stor effekt et større eller mindre avvik på disse tingene kan ha (og bruker å vise seg å ha) på prestasjon. Blir det for meg ganske sprøtt at de ikke er de første tingene som undersøkes og heller stadig tilsidesettes for mer innviklede og kompliserte forklaringer.

En mulig forklaring på dette skal jeg legge frem i mitt neste innlegg for jeg skal skrive noen tanker om hvordan jeg opplever vi mennesker forholder oss til eller bedømmer verdi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *