Tanker omkring verdi.

I forrige innlegg omtalte jeg min opplevelse av at grunnleggende elementer som jeg samlet kaller “basics” undervurderes og i dette innlegget skal jeg beskrive noen tanker omkring hvorfor jeg tror det er slik.

Mange spørsmål, problemer eller endringsprosjekter oppleves å ha ganske innlysende og enkle løsninger. Tross dette virker det som “for enkle” løsninger til stadighet kan avfeies. Det kan selvfølgelig være mange grunner til det, men i en del tilfeller virker det som at det er selve kvaliteten eller potensiale til løsningen som tilbys til noen som avfeies f.eks. som for enkel eller usannsynlig, osv. til å gi resultatet som etterspørres.

I disse tilfellene tror jeg at det er to ting som kan forklare dette. Den ene er en (i utgangspunktet) hensiktsmessig eller nøktern tenkemåte om at hvis noe er for godt til å være sant eller virker for enkelt, er det ofte ikke det. Folk aner ugler i mosen siden de har lært at “there’s no such thing as a free lunch”. Vi får da en situasjon hvor vi har et filter eller en sil som har for små hull. Ting vi ikke ønsker siles vekk, men ting vi ved nærmere ettersyn nok ønsker oss siles også vekk.

Den andre kan forklares nærmere av å trekke inn Robert Cialdini. Cialdini er sannsynligvis det største og mest kjente navnet innenfor forskning på innflytelse og overtalelse, og et av hans hovedkonsepter på dette område er prinsippet om knapphet (evt. mangel eller underskudd). Ting det er mindre av, vanskelig å få tak i eller lignende anses ofte som verdt mer enn ting som er tilgjengelig i store mengder og lett å få tak i for alle og enhver. Jeg tror at man ved hjelp av dette prinsippet dermed kan forklare hvorfor “for enkle” løsninger eller gratis sliter med lav kredibilitet.

F.eks. fysisk aktivitet er gratis og har solid dokumentert effekt på fysisk helse og kroppssammensetning, men til tross for dette oppfyller bare omtrent 30% av befolkningen Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet (https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/#fysisk-aktivitet-blant-vaksne). Noe som får en til å tenke litt når man legger til at Norge estimeres til å kun ha 25% normalvektige menn og 40% normalvektige kvinner (https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/#vaksne-og-overvekt), men det blir en digresjon.

Hvorfor “basics” undervurderes er nok ikke så lett som disse to tilfellene jeg har presentert her, men jeg anser dem relevant og kanskje årsaksforklarende i noen tilfeller.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *