Tredjevariabelproblemet.

Tredjevariabelproblemet er hentet fra forskningsmetodikk og handler om hvordan man kan ha en tilsynelatende samvariasjon mellom variabel A og variabel B, men egentlig er det den skjulte variabel C man ofte ikke har tatt høyde for som årsaksforklarer samvariasjonen (evt. tilsynelatende mangel på samvariasjon der man hadde andre indikasjoner på at det burde være det).

Jeg synes det er særdeles nyttig å inkorporere denne måten å tenke på i analyse av endringsprosjekter og spesielt i tilfeller der man har en tilsynelatende gjennomtenkt plan som i utgangspunktet skal fungere, men man får ikke resultatene man ønsker seg. Erfaringsmessig er det som regel ikke planen det er noe feil med (gitt at den er sånn noenlunde nøktern og man har fulgt de vanlige hensiktsmessige prinsippene for utarbeidelse av mål. Se f.eks. “SMARTE mål”), men heller noe vedkommende som skal følge planen gjør evt. ikke gjør som står i strid med resultatet i seg selv, forskyver prosessen til å ta lengre tid enn nødvendig eller lignende.

Det klassiske eksempelet er å gå ned i fettprosent. Vi er alle som en underlagt termodynamikkens lover og har noen en tilsynelatende grei plan for kosthold, generell aktivitet og spesifikk trening som etterlever disse prinsippene blir det en relativt enkel oppgave å påpeke at hvis resultatene uteblir, må det finnes en forklaring på dette. Enten må det være noe feil med planen eller så gjør vedkommende noe som står i strid med eller underminerer endringen å følge planen skaper. Alternativt følges ikke planen tilstrekkelig ved at det ikke gjøres nok av arbeidet planen krever (evt. ikke noe arbeid gjøres i det hele tatt).

Som nevnt er det som regel ikke planen det er noe i veien med, og erfaringsmessig er det derfor hensiktsmessig å først utforske (grundig) hva vedkommende har gjort (f.eks. siden forrige oppfølging) før man antar at det er noe feil med planen og går over til å feilsøke om den inneholder feil eller kan forbedres.

For å ikke fremstå for sort-hvitt i min analyse av endringsprosjekter, skal jeg redegjøre for noen alternative forklaringer til dette i mitt neste innlegg om spesifisitet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *