“Use it or lose it”.

“Use it or lose it” er et kjent prinsipp som kort fortalt omhandler at for å opprettholde en evne på et gitt nivå, kreves en viss mengde bruk. Enkle eksempler på dette kan f.eks. være hvis man skal være så så god i tennis kreves X antall treningstimer i uken eller skal man klare å lese på en viss hastighet må man sannsynligvis lese X antall timer i uken og med sånn og sånn fokus.

Jeg synes dette prinsippet går hånd i hånd med det jeg har skrevet om spesifisitet tidligere, og hvis de kobles sammen synes jeg de kan stille et særdeles nådeløst spørsmål til folk vedrørende f.eks. deres evt. manglende resultater i et endringsprosjekt, avvik fra normaltilstand eller ønsket prestasjonsnivå, osv.

Spørsmålet kan presenteres i ulike varianter for å passe med konteksten, men grovt sett blir det ala dette: Hva er det du har gjort som skulle tilsi at resultatet du ønsker skulle forekomme?

Jeg liker dette spørsmålet godt, fordi på samme måte med andre ting jeg har skrevet om vedrørende endringsprosjekter og feilsøking omkring dette tvinger dette personen som ønsker endring til å redegjøre både for hva de har gjort og hvordan det skal lede til endringen de ønsker. Noe som videre i utgangspunktet vanligvis gir noen ledetråder om hvorfor de ønskede endringene eller resultatene ikke inntraff.

Mtp. bruksområde kan dette naturligvis brukes på det meste, men jeg synes virkelig det skinner av full kraft hvis man bruker det til de mer kompliserte ønskene om endring og spesielt hvis de er litt vanskelig å operasjonalisere og måle når man har oppnådd tilstrekkelig til det man ønsker seg i utgangspunktet. F.eks. håndtering av negative tanker, øke selvtillit, bli mer trygg på seg selv, prokrastinere mindre, osv.

En ekstra bonus som kan dukke opp ved bruk av dette spørsmålet er hvis man har stilt det tidligere til en person, fått et svar og ved en senere anledning komme i posisjon til å stille samme spørsmål på nytt. Hvis man skulle få et noenlunde likt svar som forrige gang, åpner det en interessant mulighet til å spørre om hvorfor det de har prøvd og mislyktes med før, plutselig skulle fungere under samme evt. annerledes betingelser.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *