Utkast: Arkiv for selvhjelpslitteratur o.l.

Dette blir en samleside for artikler, videoer, osv. jeg gjerne bruker f.eks. psykoedukativt i terapien, men aldri har tatt meg tid til å samle og systematisere. Ambisjonen er å (over tid) skape et arkiv av nyttig ting jeg ellers ville kanskje ville glemt bort, osv.

Introduksjonsartikler o.l.

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Hva-er-kognitiv-terapi.pdf

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Informasjon-om-kognitiv-terapi-for-barn-og-unge.pdf

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Kort-innf%C3%B8ring-i-kognitiv-terapi.pdf

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Tankens-kraft.pdf

Muskel- og skjelettplager.

https://www.youtube.com/watch?v=eStoaUAGvoE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *