Om meg.

Jeg er utdannet psykolog ved UiT Norges arktiske universitet og har jobbet mange forskjellige steder siden den gang.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, akuttpsykiatrisk sengepost, prosjektledelse, fysikalsk medisin, smerteklinikk, studentrådgivning, og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for å nevne noen.

Per dags dato jobber jeg i spesialisthelsetjenesten ved et av landets største sykehus.

I 2019 opprettet jeg min egen kliniske praksis på deltid, Bader Hansen-klinikken, samtidig som jeg jobbet 100% ved Førde sentralsjukehus.

Den fysiske klinikken ble lagt ned når jeg flyttet, men drømmen og erfaringen med å drive noe eget tok jeg med meg.

Det føltes veldig riktig for meg å bygge videre på noe eget, og jeg bestemte meg for å fortsette å ha et tilbud online.

Visjonen og ambisjonene for hva jeg ønsker tilbudet mitt skal være har videreutviklet seg en del underveis siden oppstart. I begynnelsen tenkte jeg kanskje ikke så mye lengre enn at jeg ønsket å tilby psykologhjelp for problemstillinger jeg visste jeg var god på, og hvor jeg opplevde etterspørselen som større enn det som eksisterte av mulige hjelpetilbud. 

Med tiden har jeg gjort meg flere erfaringer som har utvidet perspektivet mitt en del og fått meg til å innse at jeg har mye mer å bidra med enn jeg hadde tenkt over i starten.

Smertefri podcast sammen med Egil Bye Damsgård var en av de mest definerende faktorene i dette.

Mengden positive tilbakemeldinger og takknemlighet vi fikk (og fortsatt får) for det vi har laget kunne jeg aldri sett for meg på forhånd.

Gleden fra slike prosjekter og tilbakemeldinger har gjort at jeg ønsker å jobbe videre med å bygge opp denne nettsiden til å bli en lignende hjelpende ressurs som podcasten har blitt.

Ambisjonen er derfor å over tid bygge opp et gratis lite kunnskapsarkiv av artikler, guider og verktøy på denne nettsiden, og som forhåpentligvis kan være til nytte eller interesse for allmennheten.

Psykolog Maximillian Bader Hansen