Bader Hansen-klinikken

Private psykologtjenester.

Søvnproblemer?

Jeg har god erfaring med medikamentfri behandling av søvnvansker og plager, kognitiv terapi for insomni (CBT-I), marerittbehandling og generell optimalisering av søvn gjennom rutiner, tiltak, søvnhygiene, m.m.

Og siden søvnvansker og problemer relatert til søvn er noe jeg får veldig mange forespørsler om, har jeg brukt min erfaring til å lage en gratis søvnguide som er tilgjengelig for alle.

Guiden er omfattende, men praktisk rettet og inneholder alt det jeg synes har gitt raskest og mest effekt, eller er viktigst å tenke over rundt søvn og behandling av søvnvansker.

Har du angst eller lurer du på om du har det?

Angst kan manifestere seg på ulike måter – fra uro og bekymring til fysiske symptomer som hodepine, kvalme og pustevansker.

Uavhengig av hvilken type angst man har, fører de sterke og ubehagelige opplevelsene som regel til et invalidiserende mønster av unngåelse og sikring mot å få angst.

Høres dette kjent ut? Lær mer om angst og hva du kan gjøre her!

Videokonsultasjoner.

Jeg har brukt videokonsultasjoner i årevis og har god erfaring med dette.

Spesielt de siste årene har jeg ofte endt opp med å ha flere videokonsultasjoner enn konsultasjoner med fysisk oppmøte på en uke.

Som mange var jeg nok litt skeptisk i starten, om dette virkelig kunne være et godt alternativ, men etter å ha prøvd det og gjentatte ganger fått erfare hvor bra det kan være kommer jeg aldri til å slutte å tilby det.

Forskning viser også stadig at videokonsultasjoner oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonelle konsultasjoner med fysisk oppmøte.

En undervurdert fordel er hvor mye tid, planlegging og reisekostnader man sparer seg ved å benytte video. 

Dette gjør ofte at man kan ha timer på tidspunkter man vanligvis ikke ville rukket hvis man skulle ha fysisk oppmøte, og med det får man mulighet til å få hjelp raskere og unngå å risikere forverring av ventetid på hjelp.

Psykologtjenester og behandling.

Jeg tilbyr oppfølging og behandling for de fleste psykiske plager og lidelser:

Angst, f.eks. generalisert angst, sosial angst, panikkangst, helseangst og hypokondri, tvangslidelse (OCD), spesifikke fobier, i tillegg til øvrige uspesifikke tilstander som inneholder ubehagelige mengder tankekjør, bekymringer, frykt eller lignende.

Depresjon, nedstemthet og tristhet. Typiske depressive symptomer er bl.a. et depressivt stemingsleie, reduksjon eller tap av glede- og interesse for ting, samt en mangel på energi som fører til at man føler seg utmattet selv av den minste ting og blir passivisert i økende grad.

Traumatiske opplevelser eller traumer. Vonde, skremmende eller overveldende følelser og minner relatert til en eller flere hendelser man har vært utsatt for.

Utover dette har jeg kompetanse og erfaring med behandling og oppfølging mange andre tilstander, kriser eller andre utfordringer livet har by på:

F.eks. søvnplager og optimalisering av søvn, spiseforstyrrelser, relasjonelle vansker, konflikthåndtering, livskriser, stress og utbrenthet, utredning for Asperberger, livsstilsendringer, trening og kosthold, endring av atferd, sortering av tanker, m.m.

Jeg tilbyr også veiledning, coaching, kursing og foredragsvirksomhet innenfor det ovennevnte.

Psykolog Maximillian Bader Hansen

Smertefri podcast.

Lær hvordan du kan bli kvitt smerte og andre fysiske symptomer ved bruk av en psykologisk tilnærming.

Smertefri podcast er et samarbeidsprosjekt mellom Egil Bye Damsgård og psykolog Maximillian Bader Hansen.

Vi utforsker temaer innen psykologi, helse og livsstil, for å gi deg en guide til et smertefritt liv.

Trykk på boksen under for å høre siste episode på Spotify, eller søk oss opp på Apple podcasts, iTunes, osv.

Bader Hansen-brevet.

Jeg sender av og til ut et nyhetsbrev med bl.a. oppdateringer om nye artikler eller guider, utfyllende svar på interessante spørsmål jeg får eller andre ting jeg tenker kan være verdt for folk å lese.

Hvis dette er noe du ikke vil gå glipp av, kan du abonnere her: