Har du angst eller lurer du på om du har det?

Angst kan manifestere seg på ulike måter – fra uro og bekymring til fysiske symptomer som hodepine, kvalme og pustevansker.

Felles for de fleste angsttilstander er at symptomene og reaksjonene man får er så sterke og ubehagelige at de leder deg inn i en negativ spiral av unngåelse.

Plutselig eller over tid har du kanskje lagt merke til at du har begynt å unngå folk, situasjoner eller andre ting hvor du tror du kan få angst.

Dette kalles unngåelsesatferd.

F.eks. du unngår å være blant folk fordi du er redd for å få angst, kanskje unngår du å fly fordi du har flyskrekk, eller kanskje du unngår å anstrenge deg for mye fysisk fordi du er redd for å trigge hjertet og få panikkangst.

I tillegg begynner man gjerne å forsøke å sikre seg mot å få angst gjennom en del (u)vaner, omstendelige rutiner eller annen plagsom, energikrevende eller invalidiserende atferd. 

F.eks. du holder deg nær utgangene i sosiale situasjoner for å lettere kunne rømme fort hvis du får angst, kanskje vasker du hendene unødvendig mange ganger om dagen fordi du er overdrevent redd for smitte, eller kanskje du sjeldent tør å være alene hjemme fordi du er redd for å få et illebefinnende.

Dette kalles sikringsatferd.

Denne kombinasjonen av unngåelse og sikringsatferd er en grunnleggende del av det som både opprettholder og forverrer en angsttilstand.

I tillegg til dette er det sentralt å finne ut hva slags informasjon eller kunnskap man egentlig har om angsten, og hva slags holdninger man har til den.

Har du har lyst å lære mer om angst og det jeg har forklart her? 

Jeg har skrevet en gratis artikkelserie som går gjennom det jeg mener er de fundamentale tingene man trenger å vite for å bli kvitt angst.

Du finner artiklene lengre ned på denne siden, og de går gjennom bl.a. hva som må til for å bli kvitt angst, hva eksponering for angst er og hvordan det fungerer, i tillegg til hvordan man skal gå frem med dette for å få best og raskest mulig effekt.

Hvis du ikke har lyst å begi deg ut på dette alene og ønsker hjelp må du gjerne kontakte meg.

Jeg, som psykolog, har over flere år hjulpet utallige personer med angst, engstelse, frykt, panikkanfall og andre angstrelaterte utfordringer skape endring i dette.

Ta gjerne kontakt enten du har spørsmål, eller ønsker å booke en time med meg for behandling av angst, eller andre utfordringer du evt. ønsker hjelp med.

Vil du vite mer om hva slags typer angst det finnes?

Angst kan komme i forskjellige typer og former, men utspiller seg som regel innenfor noen kjente kategorier.

Noen har gjerne en spesifikk og avgrenset type angst, mens andre kan ha en kombinasjon av flere typer.

I spesialisthelsetjenesten bruker vi et diagnosesystem som heter ICD-10, og det klassifiserer angst i noen forskjellige typer og kategorier som jeg skal si litt om nå.

Først har vi de fobiske angstlidelsene, hvor angst hovedsakelig blir fremkalt av visse veldefinerte situasjoner eller objekter (utenfor individet) som ikke er virkelig farlige.

Dette skaper en irrasjonell og intens frykt for noen spesifikke situasjoner, objekter eller aktiviteter.

De vanligste eksemplene på dette er sosiale fobier, spesifikke fobier (f.eks. edderkopper, flyskrekk, osv.) eller agorafobi (frykt for å forlate hjemmet).

Så har vi flere andre angstlidelser hvor angst er hovedsymptomet, og hvor angsten ikke er avgrenset til noen særskilt situasjon.

Eksempler på dette kan være f.eks panikklidelse eller generalisert angst.

Ved panikklidelse plages man av uforutsigbare panikkanfall som ikke er knyttet til noen spesiell situasjon eller omstendigheter (i motsetning til de spesifikke fobiene, hvor det fobiske elementet fremkaller panikkanfallene).

Ved generalisert angstlidelse plages man av generell og vedvarende angst som ikke er begrenset til eller fremtredende i bestemte situasjoner.

En annen kategori er obsessiv-kompulsiv lidelse, som kanskje er mest kjent som tvangslidelse, hvor hovedtrekket er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. 

Tvangstanker er ideer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i pasientens bevissthet i en stereotyp form.

De er nesten uten unntak foruroligende (fordi de er voldelige eller obskøne, eller oppfattes som meningsløse) og personen prøver ofte, uten hell, å motstå dem.

De erkjennes imidlertid som vedkommendes egne tanker, selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende.

Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang.

De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. Hensikten er ofte å hindre en objektivt sett usannsynlig hendelse som innebærer skade på, eller er forårsaket av, vedkommende selv.

Vanligvis erkjennes denne atferden som meningsløs eller nytteløs, og personen gjør gjentatte forsøk på å motstå den.

Kjenner du deg igjen av noe av dette?

Har du spørsmål eller ønsker du hjelp?

Ta gjerne kontakt enten du har spørsmål, eller ønsker å booke en time med meg for behandling av angst, eller andre utfordringer du evt. ønsker hjelp med.