Søvnguide.

Har du utfordringer knyttet til søvn? Da er denne guiden for deg!

Som psykolog får jeg mange henvendelser som delvis eller primært angår søvn og utfordringer rundt dette.

Det kan være f.eks. innsovningsvansker, urolige netter, døgnrytmeforstyrrelser, følelse av å aldri bli uthvilt eller mareritt for å nevne noe.

Generelt omhandler det som regel at man ikke får den mengden og kvaliteten på søvnen som man ønsker, og at man dermed heller ikke føler man får den restituerende og energigivende effekten en god natts søvn pleier å gi.

Heldigvis finnes det håp, hjelp og løsninger på dette!

Søvn er et fagområde jeg har jobbet mye med gjennom årenes løp, og jeg har erfaring med bl.a. medikamentfri behandling av søvnvansker og plager, kognitiv terapi for insomni (CBT-I), marerittbehandling og generell optimalisering av søvn gjennom rutiner, tiltak og søvnhygiene for å nevne noe.

I forbindelse med dette har jeg alltid forsøkt å holde en oppdatert, men kortfattet liste over det jeg synes har gitt raskest og mest effekt, og har vært viktigst å tenke over rundt søvn, som jeg har gitt til de jeg følger opp eller hjelper.

Listen har vokst en del med årene, og etter hvert ble det til at jeg skrev listen om til en mer omfattende, men samtidig enkel og praktisk rettet søvnguide.

Guiden tar for seg alle søvntiltak og ting jeg etter min erfaring synes er verdt å ha fokus på når det kommer til søvn, søvnvansker og hvordan man kan forbedre eller behandle dette.

Før gav jeg som nevnt kun guiden til de jeg fulgte opp, men nylig bestemte jeg meg for å bare legge alt ut gratis på internett så guiden er tilgjengelig for alle som kunne være interessert eller ha nytte av den.

Jeg anbefaler i utgangspunktet å lese gjennom guiden som en helhet, men den fungerer også greit som et slags oppslagsverk av enkeltstående artikler hvis du f.eks. kun er ute etter å lese om noe spesifikt.

Og har du spørsmål eller tilbakemeldinger, er det bare å ta kontakt.

Søvnressurser og arbeidsark.

Jeg har laget arbeidsark med de viktigste søvntiltakene, søvndagbok og kartleggingsskjema som du kan få på epost ved å fylle ut informasjonen under:

Dette gir deg i tillegg tilgang til Bader Hansen-brevet som jeg sender ut en gang i blant, hvor jeg forteller om nye artikler og guider, gir utfyllende svar på interessante spørsmål jeg får eller andre deler andre ting jeg tenker kan være verdt for folk å lese eller vite om.