Søvnguide del 8: Oppsummering og videre anbefalinger.

Vi har nå gått gjennom alle søvntiltakene jeg erfaringsmessig synes gir mest effekt, i tillegg til mange av de vanligste problemstillingene jeg bruker å møte når jeg hjelper folk med søvnvansker (eller andre utfordringer relatert til søvn).

Det første jeg ønsker å repetere er det jeg har nevnt flere ganger i løpet av denne guiden allerede: Man trenger ikke å gjøre alt jeg forteller om i denne guiden for å få effekt eller sove bedre.

For folk flest som ikke er spesielt plaget eller bare ønsker å sikre god søvn, bruker det ikke være nødvendig å gjøre så mye mer enn å følge mesteparten av listen over passive tiltak.

Holder man seg unna verstingene som alkohol, sovemedisiner, o.l. og forsøker å redusere skjermbruk og lys på kveldene, spesielt de siste 1-2 timene, kommer man vanligvis langt bare med dette.

Er man i tillegg aktiv i løpet av dagen, både med fysisk aktivitet og noe meningsfylt arbeid, får med seg morgensolen og øver på en nedreguleringsøvelse noen kvelder i uka, ligger man veldig bra an.

Hvis man plages veldig med å få sove og har gjort dette over lang tid, vil jeg anbefale å gå mer systematisk til verks.

Bruk arbeidsarkene for søvntiltakene jeg har laget og forsøk å få på plass mest mulig av dette over noen uker.

Vær spesielt nøye med å få tilstrekkelig aktivitet i løpet av dagen, øve nok på nedregulering, dempe belysningen på kveldene og holde på med noe annet enn skjermer de siste timene før leggetid.

De tiltakene som man har motstand mot eller har minst lyst til å gjøre, gir erfaringsmessig også mest effekt hvis man er konsekvent med dem og gjør dem flere dager på rad.

Jeg bruker derfor å anbefale å forsøke å la motstanden man opplever i seg selv, nettopp bli et godt argument for å utfordre seg selv til å teste det man opplever motstand mot.

Vurder også om du skal begynne med en søvndagbok samtidig som du begynner med arbeidsarkene for søvntiltakene, slik at det blir lettere å holde oversikt over utviklingen din over tid.

Hvis du får mesteparten av dette på plass og fortsatt ikke oppnår resultatene du ønsker, ville jeg vurdert om det kan være behov for å iverksette en søvnrestriksjonsprotokoll slik jeg gikk gjennom i delen om behandling for søvn.

Og husk at selv om man kan gjøre mye av dette på egen hånd, er det helt klart å anbefale at ved alvorlige søvnvansker som går utover livskvaliteten og funksjonsnivået i hverdagen bør man ta seg en prat med fastlegen (eller tilsvarende) om egen helsesituasjon, videre oppfølging og evt. behandlingsalternativer.

Avslutningsvis vil jeg bare si at jeg laget denne guiden og de tilhørende arbeidsarkene for at det skal finnes en grundig, men enkel og praktisk rettet guide på Norsk på internett som alle kan benytte seg av og dele med alle som er interessert i søvn.

Jeg ønsker at den skal være til nytte for så mange som mulig, så hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger som kan hjelpe meg å gjøre guiden bedre ønsker jeg gjerne å høre fra deg.

Trykk på knappen under for å få tilgang til arbeidsarkene og ressursene jeg har snakket om i denne guiden.

Trykk på knappen under for å komme i kontakt med meg hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker å booke en konsultasjon hos meg.