Uncategorized

Søvnguide del 8: Oppsummering og videre anbefalinger.

Vi har nå gått gjennom alle søvntiltakene jeg erfaringsmessig synes gir mest effekt, i tillegg til mange av de vanligste problemstillingene jeg bruker å møte når jeg hjelper folk med søvnvansker (eller andre utfordringer relatert til søvn). Det første jeg ønsker å repetere er det jeg har nevnt flere ganger i løpet av denne guiden …

Søvnguide del 8: Oppsummering og videre anbefalinger. Read More »

Søvnguide del 7: Behandling for søvn.

Gullstandarden for søvnbehandling er såkalt CBT-I, som står for “Cognitive Behaviour Therapy for Insomnia” (kognitiv terapi for insomnia). CBT-I har mye forskning bak seg og et spesielt nevneverdig funn er at CBT-I vs. søvnmedisin har vist at CBT-I gir bedre langsiktig effekt på søvn enn sovemedisin. Dette i tillegg til at CBT-I som en ikke-medikamentell …

Søvnguide del 7: Behandling for søvn. Read More »

Søvnguide del 5: Generelle ting og anbefalinger over tid.

Mange av disse anbefalingene over tid faller gjerne litt på plass av seg selv hvis man først begynner å fokusere på å forbedre søvnen sin, og implementere søvntiltak (f.eks starte med de passive tiltakene og ta med noen utvalgte aktive tiltak). Noen av disse er helt klart å anbefale å forsøke å etterstrebe å oppnå …

Søvnguide del 5: Generelle ting og anbefalinger over tid. Read More »

En avgjørende faktor for god søvn som det ikke snakkes nok om.

Søvn er et populært tema hvor det florerer av informasjon, tips og kjerringråd om hvordan man kan sove bedre. På tross av dette synes jeg det aldri kommer godt nok frem hvor avgjørende lys er for døgnrytmen vår. Spesielt sterkt lys i løpet av vår første våkne time. I denne artikkelen skal jeg derfor forklare …

En avgjørende faktor for god søvn som det ikke snakkes nok om. Read More »

4 lett tilgjengelige metoder du kan bruke for å styrke din psykiske og fysiske helse.

Jeg får en del henvendelser som omhandler tematikk omkring det vi kan kalle styrke eller videreutvikle psykisk helse. Ofte er det spørsmål i retning av “hvordan bli sterkere psykisk”, “hvordan bli mentalt sterkere/tøffere”, “hvordan finne og eliminere mentale svakheter” eller “hvordan skape/legge til rette for personlig utvikling/vekst”. Dette blir fort et stort tema så anbefalingene …

4 lett tilgjengelige metoder du kan bruke for å styrke din psykiske og fysiske helse. Read More »